Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii

The Association of Polish Students & Graduates in Great Britain